Overhofmesterinde, Frøken Louise Grevenkop-Castenskiolds Legatstiftelse

Fondens formål er at yde støtte til ejeren af Hørbygaard, så længe han er en mand, der hører til den adelige familie Grevenkop-Castenskiold eller Castenskiold, og bærer et af disse navne.

Hvis Hørbygaard ikke længere ejes af en mand som omtalt ovenfor, skal uddeling af legatportioner ske til “Sådanne ægtefødte medlemmer af den adelige fødte slægt Grevenkop-Castenskiold eller Castenskiold, som efter bestyrelsens skøn må anses for trængende og værdige dertil”.

Nøgleord

  • Ejeren af Hørbygaard
  • Ægtefødte medlemmer af den adelige fødte slægt Grevenkop-Castenskiold eller Castenskiold
  • Værdigt trængende
Fonden kan ikke søges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Egen uddelende
Se lignende søgemuligheder