Otto Mønsteds Fond: Særlige formål

Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Særlige Formål skal fortolkes bredt. Projekterne skal være almennyttige og aktiviteten skal bidrage til at styrke Danmarks handel og industri.

Nøgleord

  • Internationale kongresser med fokus på handels- og tekniske områder
  • Projekter hvor Danmarks ære kommer i betragning
  • Projekter der kombinerer handel og teknologi
Helst non-profitGenerelt støttes der helst op om non-profit initiativer og projekter som er igangsat og udviklet af foreninger og organisationer, samt de 8 danske universiteter. Otto Mønsteds Fond støtter indsatser i hele Danmark. Fonden er risikovillig, og stræber efter at de uddelte midler går til almennyttige, innovative og fremtidsorienterede projekter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder