Olga og Esper Boels Fond

Støtte til familien, til nuværende og tidligere medarbejdere i de Boelske virksomheder, til unge under uddannelse og unge der etablerer sig, herunder særligt inden for mejeri- og fiskerisektoren, samt støtte til unge i visse eksportvirksomheder tillige med støtte til trængende børn, ældre eller svagelige, støtte til enkeltpersoner som anerkendelse og opmuntring for personlig indsats og optræden, støtte til institutioner, foreninger eller enkeltpersoner indenfor forskningsfremmende arbejde, herunder sygdomsbekæmpelse og medicinsk forskning, støtte til fremme af kulturelle og menneskelige relationer nationerne imellem samt støtte til bevarelse af Boels Gård.

Nøgleord

  • Familien
  • Nuværende og tidligere medarbejdere i de Boelske virksomheder
  • Unge under uddannelse
Kan ikke søges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder