Ole Winther-Nielsens Mindefond

Har du behov for en økonomisk håndsrækning til start af din egen advokatvirksomhed? Ole Winther-Nielsens Mindefonds formål er at støtte velkvalificerede juridiske kandidater, som efter legatbestyrelsens skøn har behov for økonomisk støtte til etablering af advokatvirksomhed.

Nøgleord

  • Start af din egen advokatvirksomhed
  • Støtte velkvalificerede juridiske kandidater
  • Legatportioner på typisk 50.000 kr.
Ansøgere skal som minimum vedlægge oplysninger om forretningsgrundlag og budget, herunder oplysninger om kapitalbehov. Ansøgningerne bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Typisk 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder