Fondens formål er:

principalt at yde decendenter efter stifterne Gørrild og Frits Pedersen økonomisk hjælp til uddannelse eller studier i Danmark eller udlandet,
subsidiært at yde samme personkreds økonomisk hjælp til etablering af egen virksomhed eller køb af egen bolig. Sådan støtte kan eventuelt ydes som lån,
mest subsidiært at yde økonomisk hjælp til andre end stifternes descendenter til de under første punkt nævnte formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Nøgleord

  • Decendenter efter stifterne Gørrild og Frits Pedersen
  • Hjælp til etablering af egen virksomhed eller køb af egen bolig
  • Yde økonomisk hjælp
Der er ingen ansøgningsfrist. Der er ikke ansøgningsskema til denne fond. Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse. Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder