Oikosfonden

Oikosfondens formål er at støtte aktiviteter til fordel for marginaliserede grupper. I flere år er støtten gået til projekter i den tredje verden. For tiden har fonden sat fokus på flygtninge, der er kommet til Danmark, som starter egen virksomhed, men ikke kan oprette erhvervskonti eller opnå lån i almindelige banker.

Nøgleord

  • Aktiviteter til fordel for marginaliserede grupper
  • Projekter i den tredje verden
  • Flygtninge, der er kommet til Danmark, som starter egen virksomhed
Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud efter de i §2 nævnte retningslinier. Anvendelsen kan dog udskydes såfremt det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål, f. eks. på grund af manglende lødige projekter eller fordi støtten er utilstrækkelig i forhold til årets overskud.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder