Øernes Kunstfond

Fondens formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondens geografiske område.
Det betyder at, Øernes Kunstfond kan søges om midler, hvis projektet finder sted følgende steder:

Fyn og Sjælland og omkring liggende øer dog med undtagelse af hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som hele Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm
Fondens bærende ide er, at fremme lokale kunst- og kulturtilbud, til fordel for borgere der i dag har langt til sådanne.

Nøgleord

  • Lokale partnerskaber og samarbejder
  • Kunstnerisk kvalitet
  • Nytænkende og økonomisk bæredygtigt
Bestyrelsen tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når geografisk bredt ud i Øernes Kunstfonds støtteområde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    02.09.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder