Odense Kommune: Foreningslivet i Vollsmose

Lokalforankret foreninger, der er etableret i Vollsmose, og har aktiviteter i Vollsmose, og er et aktivt holdepunkt for de børn og unge, der skal blive i Vollsmose og de, der skal fraflytte området.

Det er et krav, at foreningen er demokratisk opbygget og har en vedtægt. Det er ikke et krav, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men hvis den ikke er det, så skal foreningens vedtægt vedlægges ansøgningen.
Foreningen skal have et almennyttigt formål. Der ydes ikke tilskud til foreninger med missionerende, kommercielle (profit) eller partipolitiske formål.

Nøgleord

  • Positive forandringer i Vollsmose
  • Fastholde borgere i kultur og fællesskaber
  • Øge børn og unges mentale og fysiske sundhed
Der ses positivt på ansøgninger, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og indsatser. Der kan ved behandling af ansøgningerne reduceres i beløbene, så udgifterne står i forhold til den samlede ansøgningsmængde, forventet effekt og antal deltagere i målgruppen for projektet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder