Nyborg Kommune: Fritids- og Kulturpuljen

Hvis det vurderes, at et arrangementet har tilstrækkelig betydning for fritids- og kulturlivet (i bred forstand) i Nyborg Kommune, kan der ydes tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen.

Nøgleord

  • Arrangement som bidrager med noget nyt
  • Kulturelle oplevelser for grupper af borgere, der ellers ikke tilgodeses
  • Større satsning/branding
Det er muligt at søge om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen til arrangementer og andet der vedrører arrangementer som for eksempel støtte til filmproduktion eller til fysiske produkter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    10.10.2024
Se lignende søgemuligheder