Ny Carlsbergfondet: Andet indeholdt i fundats

Ny Carlsbergfondet støtter også andre formål, der relaterer sig tæt til fondets fundats, og man kan derfor søge i kategorien ’Andet indeholdt i fundats’, hvis det ansøgte projekt falder uden for fondets andre ansøgningskategorier.

Nøgleord

  • Kunst og kultur
  • Andre formål
  • Projekter der relaterer sig til fundatsen, men som ikke er indeholdt i andre puljer
Der ydes normalt ikke støtte til kunstneres værkproduktion, studierejser eller udstillinger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder