Novo Nordisk Fonden: Studier i sammenhængende behandlingsforløb

Programmets formål er at støtte forskningsbaserede projekter, der, inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem, sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet i Danmark, oplevet fra et patient- og borgerperspektiv. Derudover er formålet, igennem forskningssamarbejder på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, at skabe evidensbaseret viden om hvordan nye og optimerede patientforløb og løsninger kan testes og implementeres.

Nøgleord

  • Sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer
  • Incitamentstrukturer i det danske sundhedssystem
  • Behandlingsforløb med inddragelse af patienter og pårørende
Der er i alt DKK 60 mio. til uddeling til projektbevillinger på op til DKK 6 millioner af op til 4 års varighed. Ansøgninger under DKK 500.000 vil ikke blive taget i betragtning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 6.000.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder