Nordfyns Kommune: Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet og herigennem fremme et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Nøgleord

  • Nye initiativer
  • Nye foreninger
  • Partnerskabsprojekter
Tilskud ydes til aktiviteter og nye initiativer i form af events, projekter, arrangementer eller lignende, der bidrager til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere, samt understøtter Nordfyns Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder