Nordfyns Kommune: Kultur- og Aktivitetspuljen

Puljen støtter arrangementer og projekter, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende liv i Nordfyns Kommune.
Tilskud ydes til arrangementer og kulturelle aktiviteter. Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende samt film og andre audiovisuelle medier.
Derudover støtter puljen sponsoraftaler for arrangementer, der har potentiale til at tiltrække turister og/eller give ekstra pressedækning gennem tydelig markedsføring, og som bidrager med en positiv omtale og branding af kommunen.

Nøgleord

  • For en bred vifte af borgere
  • Arrangementer og aktiviteter med et potentiale for nyskabelse
  • For og med børn og unge
Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder