Nordfyns Kommune: Handicaprådets tilgængelighedspulje

Handicaprådet i Nordfyns Kommune har en pulje på 250.000 kr. årligt, som kan tildeles projekter, hvis formål er at forbedre tilgængeligheden på Nordfyn for borgere med en funktionsnedsættelse.

Nøgleord

  • Tilgængeligheds- og anvendelighedsforbedringer
  • Gør det muligt for mennesker med en funktionsnedsættelse at færdes
  • Muliggøre deltagelse i alle dele af samfundet på lige fod med andre
Puljen kan søges to gange pr. kommunalt budget år. Hovedansøgningsrunden er d. 1. november og d. 1. maj følgende år vil restbeløbet i puljen kunne søges. Søges puljen d. 1. november kan man forvente svar inden årets udgang. Søges puljen 1. maj får man svar inden 1. juli. Puljens samlede beløb er 250.000 kr.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder