Nordfyns Kommune: Anlægspulje til Forsamlingshuse

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe fælles veje til ny velfærd ved at støtte rammerne for Forsamlingshusenes aktiviteter og derved både understøtte de fysiske og mentale oaser Forsamlingshusene udgør i landdistrikterne.

Nøgleord

  • Nye veje til bæredygtige løsninger og fællesskaber
  • Klimaoptimering
  • Positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter
Puljen anses som en fifty-fifty-pulje og Forsamlingshuset skal derfor selv finansiere mindst halvdelen af den samlede udgift, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 172 kr. pr. time (2023-priser). Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse. I 2023 er puljens samlede ramme 500.000 kr. Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted i efteråret. Der resterer 422.404 kr. i puljen i 2023.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder