Norddjurs Kommune: Strategisk pulje til idrætshaller

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter, investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser et eller flere af følgende fire kriterier:

Energiforbedring
Bæredygtighed
Nye aktiviteter
Øget tilgængelighed.

Nøgleord

 • Energiforbedring og bæredygtighed
 • Nye aktiviteter
 • Øget tilgængelighed
Kommunale haller, der har anviste foreninger og selvejende eller foreningsdrevne haller, lokaler og klubfaciliteter kan ansøge puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 800.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder