Norddjurs Kommune: Bevæg dig for livet pulje

Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for, at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 1.100 flere motionsaktive.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Norddjurs Kommunes Bevæg dig for livet vision, om at få flere til at bevæge sig, samt 500 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024.

Nøgleord

  • Nye initiativer
  • Flere aktive
  • Støtte foreningernes betydning i lokalområdet
Ansøgninger behandles løbende, og forventet svartid er to uger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder