NORD-VEST FONDEN

Fondens formål er at yde støtte til fremme af livskvaliteten og sundheden med sigte på at stimulere og forebygge en forringelse af helbredstilstanden, for fysisk handicappede, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere fortrinsvis bosat i Københavns og Frederiksberg kommuner. Endvidere kan der ydes støtte til foranstaltninger med overvejende underholdningsmæssige formål til samme målgruppe.

Nøgleord

  • Fremme af livskvaliteten og sundheden
  • For fysisk handicappede, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere
  • Fortrinsvis bosat i Københavns og Frederiksberg kommuner
Fonden kan søges af foreninger for pensionister/efterlønnere, beliggende i Københavns- eller Frederiksberg kommuner. Midlerne kan ikke søges af enkeltpersoner.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder