Niels Brock Fonden

Fonden yder støtte til dygtige og flittige elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium samt støtte til tidligere og nuværende elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium til uddannelse i udlandet.

Nøgleord

  • Nuværende og tidligere elever fra Niels Brock
  • Studieophold i udlandet
  • Dygtige og flittige elever
Tidspunktet for studieopholdet skal anføres, da fonden kun i undtagelsestilfælde støtter studieophold, der allerede er afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    31.12.2024
Se lignende søgemuligheder