Naturstyrelsen: Vådområder og vandhuller

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.
Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Nøgleord

  • Prioriteret efter forventet biologisk værdi
  • Etablering af vildtplantninger
  • Etablering af mindre vådområder
Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    17.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder