Næstved Kommune: Større kulturelle begivenheder

Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt henblik på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

Puljen yder støtte til til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder.

Nøgleord

 • Kulturens synlighed og betydning
 • Næstveds rolle som kulturhovedstad
 • Børn og unges møde med kunst, kultur og talentudvikling
I vurderingen lægges der desuden vægt på projektets organisering, medfinansiering og plan for at blive mere økonomisk selvbærende over en årrække. Puljen har en samlet beløbsramme på 630.000 kr.
Se tidligere bevillinger her

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  Genåbner 2024
  Frist: 01.11.2024
Se lignende søgemuligheder