Næstved Kommune: Kulturssamarbejde med erhvervslivet

Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv. Med aktiviteter menes der forestillinger, koncerter, udstillinger og andre tiltag inden for kulturområdet.

Nøgleord

  • Kulturens synlighed og betydning for borgerne
  • Børn og unges møde med kunst og talentudvikling
  • Styrkelse af tværgående samarbejder
Center for Kultur og Borgerservice foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de kriterier, som Kultur- og Idrætsudvalget har vedtaget. Ansøgninger over 50.000 kr. behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder