Næstved Kommune: Huslejefritagelse – Gyldne Dage

Næstved Kommune råder over Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter et antal dage om året. Dagene kaldes Gyldne Dage.

Dette giver Næstved Kommune mulighed for at låne Ny Ridehus ud, uden at der opkræves lokaleleje. Man kan derfor ansøge om at få huslejefritagelse til offentlige, ikke-kommercielle arrangementer med godgørende/almennyttige formål, som afholdes i Ny Ridehus.

Nøgleord

  • Arrangementet skal afholdes i Ny Ridehus
  • Arrangementet skal afholdes inden for 14 måneder fra ansøgningstidspunktet
  • Arrangøren forpligter sig til at betale de obligatoriske udgifter
Bemærk at der udelukkende er tale om fritagelse for lokaleleje. Øvrige obligatoriske udgifter ved afholdelse af arrangementer i Ny Ridehus (teknisk personale, rengøring mm.) afholdes af arrangøren efter de af Byrådet fastsatte takster.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Lån af lokale


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder