Næstved Gymnasium og HF: Museumslegatet

Gives til en elev, som i løbet af sine gymnasieår har vist særlig glæde ved eller evne for kulturhistoriske studier (dvs. emneområder, som kunne lede frem til videregående studier i fx arkæologi, historie, etnografi, etnologi, kunsthistorie, filologi o.l. humanistiske discipliner).

Nøgleord

  • Kulturhistoriske legater
  • Studenter ved henholdsvis Næstved Gymnasium og Herlufsholm Skole
  • Elev, som har vist særlig glæde eller evne for kulturhistoriske studier
Næstved Museums bestyrelse har på sit møde 18. november 2008 besluttet at oprette to kulturhistoriske legater for studenter ved henholdsvis Næstved Gymnasium og Herlufsholm Skole.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder