Næstved Gymnasium og HF: Murerlegatet indstiftet af murer Niels Hansen og hustru Kirstine f. Nielsen

Legatet gives til elever, som fortjener en opmuntring på grund af udvist flid og dygtighed til rejse, videre studium, indkøb af studiematerialer eller anden form for økonomisk hjælp.

Nøgleord

  • Elever, som fortjener opmuntring
  • Udvist flid og dygtighed
  • Støtte til rejse, videre studium, indkøb af studiematerialer eller anden form for økonomisk hjælp
Elever kan ikke selv søge legatet – legatmodtagere indstilles af lærerne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder