Mylius-Holstein-Rathlouske Legat: Skolevæsenet

Aarlige renter anvendes til Ungdommens undervisning i Landbruget, saaledes at for det halve rentebeløb anskaffes Lærebøger i Landbruget, og det andet halve Rentebeløbskal tjene til Opmuntring dels for den Skolelærer som har udvist størst Flid ved Undervisningen, og dels ved Uddeling af Præmier i Bøger for de af de unge mennesker, som ved særdeles Flid fortrinligen i Aarets Løb have udmærket sig.

Nøgleord

  • Uddannelse
  • Inden for den grønne sektor
  • Til gavn for flere
Legatet bliver uddelt en gang om året den 22. oktober.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    5.000 - 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder