Morsø Kommune: Opstarts- og udviklingspuljen

Der kan søges om et tilskud som en medfinansiering til udviklingsprojekter, events og aktiviteter.
I særlige tilfælde kan der være tale om en underskudsgaranti.

Nøgleord

  • Udviklingsprojekter, events og aktiviteter
  • Af foreninger og institutioner
  • Af og for unge mellem 14 og 25 år
Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder