Morsø Kommune: Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte:

a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

Nøgleord

  • Personer ramt af sygdom
  • Bopæl på Mors
  • Trangsbestemte og almenvelgørende hensyn
Der kan søges til legatet igen i efteråret 2024.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Genåbner: Efteråret 2024
Se lignende søgemuligheder