Miljøstyrelsen: Værditabsordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger.

Nøgleord

  • Fremrykke oprydning af ejendom
  • Uforvarende erhverning af forurenet grund
  • Boligejere og forurening
Hvis du ønsker at blive omfattet af værditabsordningen, skal du kontakte din region.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder