Miljøstyrelsen: Miljøstøtte til Arktis

Miljøstøtte til Arktis er en tilskudsordning, der skal styrke indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø og natur. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans.

Nøgleord

 • Moniterings- og vurderingsarbejde
 • Videns-, kapacitets- og metodeudvikling
 • Enkeltstående grønlandske indsatser
Tilskudsordningen er principielt åben for ansøgninger for alle projekter, der lever op til finanslovens formål for ordningen (som angivet ovenfor). Det er dog et krav, at tilsagn kan gives inden for rammerne af forordning (EU) 651/2014, artikel 25 om støtte til forsknings- og udviklingsprojekter (“gruppefritagelsesforordningen”), eller alternativt under iagttagelse af reglerne i forordning (EU) nr. 1407/2013 (“de minimis-forordningen”).

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 9 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  18.09.2024
Se lignende søgemuligheder