Miljøstyrelsen: Faciliterende lavbundsindsats

Med denne ordning kan kommuner, der repræsenterer en af de 23 Vandoplandsstyregrupper, søge om tilskud til kommunernes faciliterende rolle i udtagning af lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler.

Nøgleord

  • Faciliterende lavbundsindsats
  • Udtagning af lavbundsjorder
  • De kollektive kvælstofvirkemidler
Hvis to eller flere vandoplandsstyregrupper indgår et samarbejde og indsender en fælles ansøgning, hæves det maksimale tilsagnsbeløb til 4 mio. kr. pr. ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2 mio. kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder