Miljøstyrelsen: Arkæologiske undersøgelser

I perioden fra 2022 til og med 2027 kan kommuner og Naturstyrelsen som bygherrer (projektejere), søge om tilskud til at gennemføre arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af kvælstof- og fosforvådområder samt gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Nøgleord

  • Arkæologiske undersøgelser
  • Udgravning og etablering
  • Gennemførelse af vandløbsrestaurering
Kommunerne kan søge om tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af kvælstof- og fosforvådområder og gennemførelse af vandløbsrestaurering. Naturstyrelsen kan søge om tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af kvælstofvådområder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder