Michaelsen Fonden

Fondens formål er ifølge fondens oprindelige fundats, at anstille undersøgelser angående sygdommes årsag, rod og dermed sammenhængende behandlingsmetode.

Fondens formål opfyldes i dag ved, at uddele forskningsstipendier og skolarstipendier til yngre læger.

Forskningsstipendierne skal give yngre lægevidenskabelige forskere mulighed for heltidsforskning ved fritagelse for erhvervsmæssigt arbejde.

Nøgleord

  • Sygdommes årsag, rod og dermed sammenhængende behandlingsmetode
  • Forskningsstipendier og skolarstipendier til yngre læger
  • Heltidsforskning ved fritagelse for erhvervsmæssigt arbejde
Kun ansøgere med dokumenteret forskningserfaring vil komme i betragtning. Forskningsstipendierne uddeles for et år ad gangen, men kan fornyes, dog således at den maksimale stipendietid er 3 år. Modtagerne af forskningsstipendierne modtager som udgangspunkt overenskomstmæssig løn inklusiv pensionsbidrag og ATP. Fondens bestyrelse forbeholder sig at fastsætte et maksimum for stipendiet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    120.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    27.09.2024
Se lignende søgemuligheder