Melsen Fonden

Melsen Fonden blev etableret i juli 2020 og har fire overordnede formål: at yde økonomisk støtte til personer, som på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold er i økonomisk trang, til sygdomsbekæmpelse og forskning i samme, til forbedring af dyrs forhold samt til samfundsmæssige og velgørende formål i almindelighed – alt sammen med afsæt i Nordjylland.

Nøgleord

  • Støtte til personer bosiddende i Region Nordjylland, som er kommet i uforskyldt trang
  • Støtte til sygdomsbekæmpelse og forskning i Region Nordjylland
  • Støtte til forbedring af dyrs forhold
Relevante ansøgninger behandles på fondets fire årlige bestyrelsesmøder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder