Mejeriforeningen: Mejeribrugets ForskningsFond

Mejeribrugets ForskningsFond tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende mejeriforskningsprojekter i tæt samspil mellem mejeriindustrien og bl.a. universiteterne, hospitalerne og følgeindustrien. Projekterne er prækompetitive af natur og understøtter forskningsbaseret innovation i mejerivirksomhederne. Forskningen udføres primært på universiteterne.

Nøgleord

  • Teknologi
  • Fødevaresikkerhed
  • Sundhed og ernæring
Tildelingen af midler sker på baggrund af indkaldelse af interessetilkendegivelser. De indsendte forslag vurderes ud fra deres erhvervsmæssige relevans og forskningsmæssige kvalitet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder