Louis Petersens Legat: Unge detailhandelsfolk

Louis Petersens Legat yder støtte til øjemed, hvorved det åndelige niveau søges højnet for detailhandlerstanden i københavn og provinsbyerne.

Nøgleord

 • Unge detailhandelsfolks ophold på godkendte folkehøjskoler
 • Gennemførelse af kulturelle arrangementer for unge
 • Anden støtte til uddannelse af og udlandsrejser for unge med interesse for detailhandel
Legatet yder ikke støtte til studerende på de videregående uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet årlig bevilling på 10 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder