Lokale og Anlægsfonden: Udviklingsprojekter

Lokale og Anlægsfonden arbejder med udviklingsprojekter, der præsenterer nye løsninger på faciliteter til danskernes fritidsliv. Projekterne skal have stærk lokal betydning og national relevans.

Nøgleord

 • Sparring og udviklingsrådgivning
 • Høj arkitektonisk og funktionel kvalitet
 • Inspirere den fremtidige udvikling inden for facilitetsområdet
Udviklingsprojekter indebærer, at vi Lokale og Anlægsfonden involverer sig udviklingsprocessen af et projekt og bruger deres viden og erfaringer til sammen med dig som ansøger at skabe det bedste projekt. Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  15-25% af etableringsudgiften
  Etableringsudgiften skal være over 1.200.000 kroner


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder