Lions Club Søllerød: Ældrefond

Fondens formål var – med årlige uddelinger i prioriteret rækkefølge efter retningslinier givet på generalforsamlingen – at støtte Lions Club Søllerøds hjælpearbejde for ældre borgere i Rudersdal Kommune.

Nøgleord

  • Støtte Lions Club Søllerøds hjælpearbejde
  • For ældre borgere
  • I Rudersdal Kommune
Ældrefonden blev med Civilstyrelsen tilladelse og efter afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger opløst i april 2022. Den frigivne kapital er overgået til Lions Club Søllerød og skal efter forhandling med kommunen anvendes til formål, der er ligeværdige med fondens formål.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Ophørt
Se lignende søgemuligheder