Lejre Kommune: Dit gadekær

I kan forskønne området omkring jeres gadekær ved f.eks. at lave en legeplads, en petanquebane eller oprense gadekæret for slam. Der er i alt 300.000 kr. i puljen.

Du og dine naboer kan være med til at realisere jeres drømme og idéer til projekter eller aktiviteter, der fremmer miljøet ved jeres gadekær eller sø i jeres by, og samtidig styrke jeres fællesskab.

Nøgleord

 • Pleje af vandhuller og omgivelserne omkring
 • Projekter, der tilsigter forskønnelse, beplantning eller renovering
 • Økologiske aspekter og inspirerende projekter
Alle borgere og foreninger, vejlaug, bylaug, lokalråd og andre lokale organisationer og foreninger samt andre med interesse i at gøre byens vandhul til et dejligt sted at være kan søge om midler. Arealet med vandhullet skal være registreret som gadejord eller være ejet af kommunen ifølge tinglysning, med undtagelse af offentligt tilgængelige vandhuller.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 3.000 kr. til vedligeholdelse
  Variabel beløb for konkrete projekter


 • Ansøgningstidspunkt

  01.08.2024
Se lignende søgemuligheder