LB Foreningen: Nationale uddelinger

LB Foreningen uddeler årligt op til 15 mio. kr. til projekter og indsatser, som de definerer som nationale eller potentielt nationale indsatser.

Nøgleord

 • Bæredygtighed
 • Uddannelse, demokrati og udsathed
 • Sundhed og sikkerhed
De aktiviteter LB Foreningen indgår i skal spille ind i et eller flere af følgende af FN’s verdensmål: Verdensmål 3 (Sundhed & Trivsel), Verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse), Verdensmål 10 (Ulighed) Verdensmål 12 (Ansvarlig produktion og forbrug) eller Verdensmål 15 (Liv på land).

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Årlig uddeling på op til 15 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder