Landsbyggefonden: Bæredygtige almene boliger

Puljemidlerne kan anvendes til udvikling, gennemførelse og systematisk erfaringsopsamling af forsøg med nye bygningsdesign, konstruktioner og brug af byggematerialer med et lavt klimaaftryk, herunder genbrugsmaterialer.
Midler fra puljen ydes til forsøgs- og demonstrationsprojekter. Puljens midler kan kombineres med andre af Landsbyggefondens støtteordninger i samme renoverings- eller nybyggerisag mv., hvis der er en klar afgrænsning mellem forsøgs- eller demonstrationsprojektet, der støttes af puljen, og den oprindelige støttesag.

Nøgleord

 • Udvikle og udbrede løsninger
 • Gøre almene byggerier mere bæredygtige
 • Udvikling, gennemførelse og systematisk erfaringsopsamling
Ved ansøgning skal det fremgå, hvad der kan ansøges om midler til, hvilke prioriteringskriterier, der anvendes ved udvælgelsen af de indkomne ansøgninger, samt på hvilke øvrige vilkår at støtten ønskes ydet. Tildeling af puljemidler til et forsøgs- eller demonstrationsprojekt sker efter ansøgning fra en almen boligorganisation/boligafdeling. Renoveringsprojektet eller nybyggeriet, hvori forsøgs- eller demonstrationsprojekt skal indgå, skal have en afklaret projektøkonomi og med forestående projektering og udbud.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 20 mio. kr. årligt


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder