Landbrugets Fonde: Planteafgiftsfonden

Fondens formål er at bidrage til en bæredygtig udvikling af planteproduktionen og understøtte den grønne omstilling af landbruget.

Nøgleord

  • Bæredygtig udvikling
  • Planteproduktion
  • Understøtte den grønne omstilling af landbruget
Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder