Landbrugets Fonde: Mælkeafgiftsfonden

Fonden kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. LANDBRUGSSTØTTELOVENS § 7, STK. 1.

Nyttevirkningen af projekterne skal komme mælkeproducenterne bredt til gavn.

Nøgleord

 • Afsætningsfremme, forskning og forsøg
 • Produktudvikling, rådgivning og uddannelse
 • Sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og dyrevelfærd
Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder. Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 76 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder