Landbrugets Fonde: Kartoffelafgiftsfonden

Fondens overordnede formål er at styrke den samlede kartoffelsektors udvikling og
konkurrenceevne.
Bestyrelsen er åben for alle typer af projekter, der kan styrke kartoffelerhvervets udvikling og
konkurrenceevne på såvel kort som på længere sigt. I dens virke vil emner til løsning af aktuelle
udfordringer i erhvervet have høj prioritering med henblik på at fremme grøn vækst og
bæredygtig udvikling af erhvervet. Bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme i kartoffelavlen,
herunder karantænesygdomme, har stor bevågenhed i forhold til at opretholde en høj
sundhedsstatus i fremavlen og produktionen af kartofler.

Nøgleord

  • Vækst og udvikling
  • Understøtte landbruget ved sygdomme i kartoffelavlen
  • Projekter der skaber leverancer og resultater
Der opfordres til at ansøge bredt indenfor såvel konventionel som økologisk kartoffelavl.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder