Landbrug & Fødevarer F.m.b.A: Landbrugets Kulturfond

Fonden støtter aktiviteter til fremme af landbokulturen i videste forstand, som bidrager til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og det øvrige samfund.

Nøgleord

  • Aktiviteter til fremme af landbokulturen
  • Bidrage til forståelsen af landbokulturens værdier
  • I landdistrikterne og det øvrige samfund
Fonden ledes af en bestyrelse, som udpeges af Landbrug & Fødevarer blandt personer, som har vist interesse for landbruget og kulturlivet. Uddelinger fra fonden sker på bestyrelsens initiativ, men fonden kan kontaktes.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Selvuddelende
Se lignende søgemuligheder