Landbrug & Fødevarer F.m.b.A: Høstgildefonden

Fondens formål er, at tildele støtte til til afholdelse af mødeaktiviteter, alment oplysnings- og informationsarbejde, der kan fremme oplysningen om Familielandbrugets holdninger særligt indenfor de socialle, kulturelle, faglige og politske områder.

Nøgleord

  • Fremme oplysningen om Familielandbrugets holdninger
  • Særligt indenfor de sociale, kulturelle, faglige og politiske områder
  • Støtte til afholdelse af mødeaktiviteter og alment oplysnings- og informationsarbejde
Bestyrelsen træffer efter et frit skøn og i overensstemmelse med fondens formål beslutning om overskuddets anvendelse.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder