Læge Johannes Bitsch og Hustru Agnes Bitschs Mindelegat

Af legatet uddeles årligt mindst 8 portioner á kr. 10.000 til medicinstuderende, der har opnået en bachelorgrad og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand.

Nøgleord

  • Medicinske studerende
  • Bachelorgrad
  • Behov for økonomisk bistand
Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/september.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.05.2025
Se lignende søgemuligheder