KV Fonden: Socialt udsatte

Legater til enlige mødre, sygdomsramte og/eller handicappede

Nøgleord

  • Enlige mødre med mindst et hjemmeboende barn
  • Mennesker, der pga. sygdom er kommet midlertidigt i nød
  • Handicappede i økonomiske vanskeligheder
Støtter rekreationsophold og genoptræningshold. Der skal foreligge dokumentation for eneforsøgelse, sygdom el. handicap.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 15.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    30.09.2024
Se lignende søgemuligheder