Puljen støtter regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, hvor flere kulturaktører samarbejder hen over kommunegrænserne om at fremme bæredygtig udvikling via kulturelle aktiviteter.

Kulturregionen ønsker med den Regionaleprojektpulje at støtte den gode idé med fokus på tværfaglighed, partnerskaber og formidling. Større konkrete kunst- og kulturprojekter og aktiviteter, der kan vise vej til en mere bæredygtig hverdag, og verden.

Nøgleord

  • Afprøve, udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling
  • Fremme kunstneriske processer og kulturoplevelser
  • Fremme og understøtte børn og unges rolle som medproducenter eller deltagere i kunst- og kulturaktiviteter
Puljen kan søges af foreninger, selvejende kulturinstitutioner og kommunale institutioner, samt virksomheder. Kunstnere og andre kulturelle aktører med ideer til projekter opfordres til at alliere sig med relevante kulturinstitutioner eller foreninger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder