Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat

Overskuddet anvendes fortrinsvis til mandlige eller kvindelige klaverstuderendes uddannelse, navnlig under studieophold i udlandet, men kan også tildeles dirigenter, komponister eller studerende af andre instrumenter.

Nøgleord

 • Mandlige eller kvindelige klaverstuderendes uddannelse
 • Studieophold i udlandet
 • Dirigenter, komponister eller studerende af andre instrumenter
Legatet skal fortrinsvis komme danske (ansøgere) tilgode, men kan også, når særlige forhold efter bestyrelsens skøn taler derfor, tildeles udlændinge. Legatportionerne uddeles som hovedregel for ét år ad gangen, men der kan dog ske tildeling i op til tre år, hvis bestyrelsen skønner, at det er rimeligt af hensyn til en ansøgers uddannelse, herunder navnlig studieophold i udlandet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  15.05.2025
  15.05.2026
Se lignende søgemuligheder